Menu

Wykład Prof . Jana Ciechowicza pt. „Chiny. Etyka jako etykieta”

11 marca 2015 - UTW WYKŁADY

11 marca odbył się wykład Prof. Jana Ciechowicza. Wykład miał mieć temat pt. Chiny. Etyka jako etykieta . Dzieje kultury etycznej. Niestety tematy Etyka jako etykieta i Dzieje kultury etycznej były wspomniane śladowo , natomiast szerzej wykładowca skupił się na demokracji i totalitaryzmie .

Nikt ze słuchaczy UTW nie chciał podjąć się wyrażenia opinii na temat w/w wykładu, powodem jest rozbieżność poglądów na temat demokracji i totalitaryzmu. Może ramy czasowe spowodowały, że wykład był okrojony z w/w tematów