Menu

Wystawa pokonkursowa ” Kocham Cię Życie” – otwarta

7 kwietnia 2016 - AKTUALNOŚCI
Wystawa pokonkursowa ” Kocham Cię Życie” – otwarta

PUL PLAKAT

 

Organizatorem konkursu było I Liceum Ogólnokształcące PUL im. Bohaterów Gostynina w Gostyninie.

24 marca przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy. Narodowy Dzień Życia został ustanowiony w 2004 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP ma być „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.  Nadrzędnym celem konkursu było propagowanie wartości, jakimi jest ŻYCIE.

Prace plastyczne, zgłoszone do konkursu rozpatrywane i oceniane były w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Plakaty oceniali: Pani Zenobia Ogrodzińska, Pan Zdzisław Jaszczak – artyści plastycy z Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej, Pani Anna Łuczyńska –  Nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łącku,  przedstawicielka szkoły, Katechetka – Pani Danuta Piątkowska i Pani Ewa Kostkiewicz – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, Doradca Życia Rodzinnego w Parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.

Na konkurs napłynęły 23 prace.

NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSU UFUNDOWALI:

Starosta Powiatu Gostynińskiego – Pan Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Gostynina  -Pan Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin – Pan Edmund Zieliński, Wójt Gminy Sanniki – Pan Gabriel Wieczorek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin – Pan Jacek Liziniewicz,  Prezes PUL – Pan Paweł  Kaczyński, Szkoła Nauki Jazdy – Pan Roman Garstka, Szkoła Nauki Jazdy – Pan Krzysztof Klejna,  Agencja Ubezpieczeniowa – Pani Martyna Doral, dyrektor Kaufland Gostynin – Pan Piotr Obidowski.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Gostynińskiego.

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia ustanowiony przez Episkopat w 1998 r.
i obchodzony w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W encyklice „Evangelium vitae” św. Jana Pawła II czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach,
w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.