Menu

WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA Z ELEMENTAMI ORIGAMI

Instruktor:

Katarzyna Niedzielska
TERMINY ZAJĘĆ ZOSTANĄ USTALONE PO ZAWIĄZANIU SIĘ GRUPY

zajęcia płatne!

Polem działań podczas warsztatów będą proste zadania, stymulujące twórcze myślenie. Będą to zagadki, układanki, historie, rymowanki i zabawy ruchowe. Przykładowe zadanie: Co można stworzyć z 3 trójkątów, 2 kwadratów i 4 kół? Uczestnicy będą korzystać z różnych przedmiotów, które staną się dla nich inspiracją, np. pudełeczek, patyczków, spinaczy czy piór. Wykorzystamy także techniki ORIGAMI.

Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni, elastyczności myślenia i pomysłowości oraz rozwijanie wytrwałości w pokonywaniu trudności. Zajęcia pozwolą uczestnikom ćwiczyć kreatywność, rozumianą jako wprowadzanie indywidualnych pomysłów w czyn.

kreatywnie