Menu

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – Współpraca z władzami miasta

Notatka ze spotkania słuchaczy UTW z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim

W dniu  11.06.2015r  odbyło się spotkanie z p. Pawłem Kalinowskim, Burmistrzem Miasta, w którym uczestniczyło piecioro przedstawicieli UTW  i  koordynatorka z MCK, p. Magdalena Garstka.

Omówiono działalność UTW oraz zagospodarowanie środków przyznanych nam przez Burmistrza i Radę Miasta.

Burmistrz ustosunkował się pozytywnie do naszych działań i wyraził gotowość wspierania ich w razie potrzeby.

W dniu 17.06.2015r  odbyło się kolejne spotkanie w sprawie powołania GOSTYNIŃSKIEJ RADY POŻYTKU  PUBLICZNEGO

Słuchaczka UTW,

Wójcik Krystyna

Sprawozdanie ze spotkania funkcjonariuszy Komendy Policji

w Gostyninie ze słuchaczami UTW

W dniu 10 czerwca 2015 r. odbyła się prelekcja, połączona ze znakowaniem rowerów, na temat

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. ze strony Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie

prelekcję przygotowali: st. sierż. Dorota Słomkowska i Starszy Posterunkowy Łukasz Rydzewski.

Tematem spotkania były nowości w przepisach drogowych. Mogliśmy się dowiedzieć,              czy odblaski obowiązują w czasie jazdy na rowerze w terenie zabudowanym (znak D42) i wiemy już, że nie obowiązują. Wiemy też, że jadąc rowerem w terenie niezabudowanym nie musimy mieć odblasku np. opaska na rękawie, ale gdy zsiądziemy z roweru i go prowadzimy już odblaski powinniśmy posiadać. Mogą to być np. migające lampki ledowe.

Wiemy już, jak możemy poruszać się prawidłowo rowerem:

– chodnik ma co najmniej 2 m szerokości,

– prędkość pojazdów powyżej 50 km/h,

– jazda z dzieckiem poniżej 10lat,

– jest „zła” pogoda np. deszcz lub silny wiatr, niewidoczne znaki poziome na jezdni.

Omówione były konkretne przypadki jazdy po Gostyninie. Było dużo pytań i odpowiedzi i wątpliwości słuchaczy UTW w Gostyninie zostały rozwiane. Były zabawne pytania i nie mniej zabawne odpowiedzi. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, dalsze spotkania z Policją będą kontynuowane.

Na koniec panowie policjanci znakowali nasze rowery. Wiemy też, że wszyscy, którzy chcą mieć oznakowane rowery, mogą zgłosić się do funkcjonariuszy Policji w godz. 7.30 -15.30.

 

Współpraca z władzami miasta – Inicjatywa dla Gostynina

 W dniu 3.06.2015 r. na zaproszenie Rady UTW przyszła z nami porozmawiać o współpracy p. Anna Roszak, która reprezentuje ugrupowanie Inicjatywa dla Gostynina. Pani Anna Roszak pojawiła się u nas UTW po raz drugi. Na pierwszym spotkaniu okazało się, że propozycje, które nam przedstawiła stosujemy już od dłuższego czasu.
Włączamy się też w różne akcje np. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Dzień Dziecka” i inne imprezy z udziałem dzieci i młodzieży.
Jesteśmy otwarci na współpracę, ale w pewnych granicach i bez wyręczania odpowiednich służb samorządowych do tego powołanych.
Propozycje jakie p. Anna Roszak nam przedstawiła:
1. Wykorzystanie z tablicy ogłoszeń przy UM.
– bardzo chętnie skorzystamy umieszczając program UTW i informację, jak do nas można dołączyć
2. Zorganizowanie stoiska z pracami słuchaczy UTW w dni Gostynina
– też chętnie wykorzystamy i jesteśmy za tym
3. Włączenie się w pomoc osobom samotnym, niesprawnym, którą to współpracę zaproponowała Inicjatywa Dla Gostynina też jest do zrealizowania, pod warunkiem, że władze miejskie zorganizują dowóz takich ludzi do MCK, w którym działa UTW. Oczywiście w dniach wcześniej ustalonych dogodnych dla UM, UTW i zainteresowanych w/w osób.
4. Włączanie młodzieży w wolontariat to propozycja adresowana bardziej do służb, które zajmują sie opieką społeczną, a przygotowanie młodych chętnych do tej roli powinien przeprowadzić fachowiec lub organizacja, np. harcerstwo.

– Od dawna UTW postuluje o zorganizowanie komunikacji miejskiej, jak do tej pory, bez efektów.
Pani Roszak obiecała, że będzie zabiegać w UM o zorganizowania komunikacji miejskiej.
UTW postuluje, żeby trasy komunikacji miejskiej obejmowały oba cmentarze, szpitale w godzinach przedpołudniowych z uwagi na badania specjalistyczne i popołudniowych ze względu na odwiedziny chorych w szpitalach.
Ciekawi jesteśmy jak współpraca z władzami miasta będzie skutkowała.

ad. pkt 1. Powyższy punkt nie został zrealizowany w naszym rozumieniu, ponieważ zaproponowano nam korzystanie z tablicy wewnątrz UM, nie przed budynkiem, jak rozmawialiśmy. W zaistniałej sytuacji bardziej użyteczne wydaje nam się korzystanie z informacji wewnątrz budynku MCK i kontakt bezpośredni między słuchaczami i koordynatorem, gdzie mamy zajęcia.