Menu

TEATR

W Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy teatralne prowadzone przez

p. Magdalenę Garstkę, bliższe informacje znajdują się w zakładkach.

zajęcia bezpłatne!

PORA DLA RECYTATORA

Instruktor:

Magdalena Garstka

Konsultacje dla wszystkich zainteresowanych recytatorów – termin zajęć ustalany indywidualnie z zainteresowanym w godzinach pracy MCK.

Words Words Words