Menu

Październik miesiącem Seniora- Gala Finałowa

25 października 2019 - AKTUALNOŚCI, UTW AKTUALNOŚCI
Październik miesiącem Seniora- Gala Finałowa

Obchody Święta Seniora zakończone galą

Święto Seniora ma na celu uświadamiać społeczeństwu problemy, z jakimi borykają się osoby starsze. Dotyczy to zarówno barier wiekowych, jak również sprawnościowych czy zdrowotnych.

W Gostyninie obchodziliśmy to święto już od początku października, inauguracją roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku. W obchody wpisał się też Festiwal chórów Avis Cantores, seans kinowy z filmem pt. „Piłsudski”, wieczorek integracyjny w „Parostatku” i warsztaty florystyczne w Miejskim Centrum Kultury.

Zakończeniem tych obchodów była uroczysta gala w dniu wczorajszym – 24 października – w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury.

Licznie zebrana publiczność oklaskiwała gorąco występujących seniorów i nie tylko. Kabaret „Zwierciadło” bawił skeczem i scenkami sytuacyjnymi. Członkowie klubu seniora „Parostatek” także świetnie przygotowali swój program. Podobnie było z aktorami z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 19. Muzyczna oprawa chóru Vox Cordis, którym kieruje Michał Pilichowicz, piękny program muzyczno-taneczny Ananasów z SP 3 działający pod opieką Mirosławy Pietrzak i tancerze pod kierunkiem Joanny Syski, także wzbudziły zachwyt widowni.

Barwna postać jednej z prowadzących – pani Alicji, zachwycała różnorodnymi kapeluszami.

W imieniu burmistrza Pawła Kalinowskiego, dyrektor MCK wręczyła przedstawicielom seniorów koperty życia.

Słowa podziękowania na zakończenie gali zostały skierowane do:

– Burmistrza Pawła Kalinowskiego za wsparcie w organizacji imprezy

– państwa Mirosławy i Dariusza Dubielak za słodkości

– Aleksandry Milczarek i pracowników MCK za udostępnienie sali widowiskowej, okazaną życzliwość, nagłośnienie, pomoc i profesjonalizm w organizacji uroczystości,

– występujących: kabaretu Zwierciadło z U3W, aktorów z Klubu Seniora „Parostatek”, tancerzy pod kierownictwem Joanny Syski, chóru Vox Cordis z Michałem Pilichowiczem i „Ananasów” z panią Mirosławą Pietrzak za piękne i wesołe występy.

Po części artystycznej wszyscy przybyli na galę zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

Źródło: https://www.gostynin.pl/575,iv-kwartal-2019-r?tresc=16575