Menu

O warsztatach na zamku z Arce Cantores/ fotorelacja

20 sierpnia 2021 - AKTUALNOŚCI
O warsztatach na zamku z Arce Cantores/ fotorelacja

Muzycznie, warsztatowo i ekologicznie

W dniu 19 sierpnia 2021 r. na zamku gostynińskim odbyło się wyjątkowe muzyczne spotkanie. Po raz pierwszy w tak licznym gronie bo blisko 100 osób uczestniczyło w bezpłatnych warsztatach muzycznych skierowanych dla różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.

Realizatorem przedsięwzięcia było Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze Arce Cantores, a środki na ten cel zostały zapewnione dzięki współfinansowaniu przez Lokalną Grupę Działania Aktywni Razem w ramach poddziałania 19.2., ze środków LIDER. Organizując czas wolny dzieciom, młodzieży, dorosłym poprzez takie wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym, chcemy dawać możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, motywacji do dalszych działań w tym zakresie, a także w takiej wielopokoleniowej grupie do wzmocnienia swojej zaradności życiowej.

Naszą misją jest również propagować szeroko rozumianą kulturę muzyczną, popularyzować śpiew chóralny, a także kreować pozytywny i atrakcyjny wizerunek naszego miasta wzbogacając ofertę kulturalną dla jego mieszkańców. Pierwszy etap czwartkowego popołudnia to warsztaty chóralne dla dorosłych prowadzone przez Michała Pilichowicza – Prezesa Stowarzyszenia i dyrygenta chóru miejskiego Arce Cantores oraz dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Dominika Dymowskiego akompaniatora chóru – studenta Akademii Muzycznej w Gdańsku. Było to niezwykłe doświadczenie zarówno dla prowadzących jak i ich uczestników. Spotkanie tak wielu osób, o rożnej skali i barwie głosu to nie lada wyzwanie i dużo emocji na koniec, podczas wspólnego występu tzw. chóru warsztatowego utworzonego z osób będących na warsztatach.

Z niemałą satysfakcją pragniemy powiedzieć, że mieliśmy również solistów, którzy jeszcze bardziej nas w ten piękny świat muzyki zbliżyli. Warto tu wymieć: Gabrysię Ostrowską, Weronikę Szulecką i Zuzannę Majchrzak. Po występach wszyscy otrzymali dyplomy za uczestnictwo w warsztatach oraz drobne upominki, które wręczała Aleksandra Milczarek, Dyrektor MCK – partner tego wydarzenia oraz Michał Pilichowicz.

Zwieńczeniem warsztatów był koncert chóru miejskiego Arce Cantores dedykowany społeczności lokalnej, turystom i gościom. Należy nadmienić, że dzięki przychylności Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Przewodniczącego Rady i radnym Rady Miejskiej w Gostyninie chór mógł się zaprezentować w nowych, pięknych strojach. Chór miejski Arce Cantores na koncercie zaśpiewał kilka polskich piosenek ludowych z repertuaru m.in. zespołu Mazowsze oraz ukraińską pieśń ludową.

Można było zauważyć, że kilkanaście odważniejszych osób z sali po cichutku pomagało we wspólnym śpiewie. Po warsztatach odbyły się również prelekcje na temat działań związanych z ochroną środowiska i zdrowego odżywiania.

Dziękujemy Państwu za tak liczny udział, mamy nadzieję, że to był mile i owocnie spędzony wspólnie czas. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu, Pani Aleksandrze Milczarek Dyrektor MCK w Gostyninie za pomoc i umożliwienie wspólnego przygotowania tego muzycznego wydarzenia. Składamy podziękowania Prezesowi Zamku Gostynińskiego Panu Pawłowi Gostyńskiemu wraz z pracownikami za życzliwość i miłe przyjęcie, a naszym przyjaciołom KGW Aktywne Kobiety w Zwoleniu nie tylko za udział w warsztatach ale i pyszną ucztę kulinarną.

Zadanie zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w kwocie 5000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Michał Pilichowicz