Menu

MIĘDZYPOKOLENIOWE GOTOWANIE POTRAW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ

10 grudnia 2018 - AKTUALNOŚCI
MIĘDZYPOKOLENIOWE GOTOWANIE POTRAW TRADYCYJNYCH  I REGIONALNYCH ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2018 roku Fundacja Dobrych Serc „tak” w partnerstwie z Urzędem Miasta Gostynina, Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyninie, Gostynińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora „Parostatek” zrealizowała zadanie publiczne pod hasłem MIĘDZYPOKOLENIOWE GOTOWANIE POTRAW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ.

Projekt finansowany był ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach konkursu:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 17: Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach
i imprezach plenerowych.

Celem projektu jest międzypokoleniowe upowszechnienie produktów tradycyjnych
i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach,
i imprezach.

W projekcie udział wzięły trzy pokolenia, które wspólnie podjęły działania kulinarne. W czasie warsztatów międzypokoleniowo przygotowano potrawy, które wspólnie degustowano podczas rocznicy powstania Klubu Seniora „Parostatek”.

Joanna Syska