Menu

MCK Partnerem Karty Dużej Rodziny

28 października 2015 - AKTUALNOŚCI
MCK Partnerem Karty Dużej Rodziny

Miejskie Centrum Kultury w charakterze Partnera przystąpiło do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Do programu dołączyło już ponad 800 firm, które oferują ulgi w ponad 7,6 tys. miejsc w całej Polsce, w tym także nasza instytucja, jako jedna z 6 w Gostyninie.

W Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do zniżek na bilety do kina. Za bilet wstępu na seans filmowy zapłacą 11 zł, niezależnie od dnia tygodnia.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia,
– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki, również rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na stronie internetowej  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodzinyKDR_zal_4