Menu

KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJCIEKAWSZE UJĘCIE LOKALNEGO MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

16 października 2018 - AKTUALNOŚCI
KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJCIEKAWSZE UJĘCIE LOKALNEGO MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

REGULAMIN 

KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJCIEKAWSZE UJĘCIE LOKALNEGO MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

 

Organizatorem konkursu jest:

 

Celami konkursu są:

Propagowanie w społeczeństwie:

 

 

Konkurs ma zasięg regionalny.

 

Przedmiotem konkursu będzie wykonanie zdjęcia przedstawiającego jedno z miejsc pamięci narodowej znajdujących się w Gostyninie i najbliższej okolicy.

Ocenie jury podlegać będzie:

 

  1. Gostynin i najbliższa okolica.
  2. Termin nadsyłania prac: do 09.11.2018
  3. Prace w formacie jpg. wraz z kartą zgłoszeniową należy wysłać na adres: krzysztof.koper@mck-gostynin.pl
  4. Uczestnik może wysłać nie więcej niż 10 fotografii.
  5. Jury po analizie prac przyzna I, II, i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
  6. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
  7. Konkurs ma formę otwartą bez kategorii wiekowej.
  8. Rozstrzygnięcie i wystawa pokonkursowa: 20.11.2018

 

             Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie ostatecznie rozstrzyga

             organizator konkursu.