Menu

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2019 – cz. I WIELOKULTUROWY GOSTYNIN

2 września 2019 - AKTUALNOŚCI
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2019 – cz. I WIELOKULTUROWY GOSTYNIN

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień. Przez kolejne lata inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym. W 1991 roku zainspirowało to Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, do których wstęp wiąże się z opłatami, lub które w innym czasie są niedostępne dla zwiedzających. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje. Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy lokalne.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków.

Wykorzystując EDD jako narzędzie do wzmocnienia społecznej współodpowiedzialności za stan zabytków, w ciągu kilku lat udało się nam, przy wsparciu władz samorządowych, dziesiątek organizacji pozarządowych, setek organizatorów poszczególnych wydarzeń oraz mediów ogólnopolskich i regionalnych, stworzyć własną formułę tego najstarszego programu kulturalnego na kontynencie. Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. Nie można  mówić o dziedzictwie i jego wartości, nie mówiąc o historii. Tę historię, bez względu na to jak może być ona trudna, staramy się przybliżyć. Dzięki obcowaniu z zabytkiem, wydarzenia z przeszłości stają się mniej odległe i bardziej zrozumiałe.

źródło: https://edd.nid.pl/o-edd/

W tegorocznej odsłonie także i nasze miasto włączy się w obchody EDD. We współpracy z lokalnymi grupami działania powstały dwa cykle tematyczne, pierwszy z nich:

Wielokulturowy Gostynin

Cykl ten propaguje idee jaka przyświeca projektowi „Wielokulturowy Gostynin” – pamięć, o tym, że na kartach ponad sześćsetletniej historii Gostynina zapisali się przedstawiciele innych niż polska narodowości – ludzie odmiennego języka, kultury i religii. Gostynin był miastem wieloetnicznym i to stanowi jego niezbywalną wartość.

W ramach tego cyklu zapraszamy na cztery wydarzenia w pierwszy weekend września:

  • Wystawa Barbary Łuczkowiak – profesor nadzwyczajny ASP w Warszawie, Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej 6 września / piątek / 18:00 / Galeria im. Pawła Tencera MCK w Gostyninie / wstęp wolny >>>> kliknij plakat, aby powiększyć
  • Spektakl Teatru? No nie wiem pt. „Inni z Floriańskiej” 7 września / sobota / 18:00 / sala widowiskowa MCK w Gostyninie / wstęp wolny (kliknij plakat, aby powiększyć) >>>> więcej…
  • Wieloetniczny spacer szlakiem Wielokulturowego Gostynina 8 września / niedziela / 15:00 / początek przy tablicy nr 1 na ul. 3 Maja / wstęp wolny (kliknij plakat, aby powiększyć) >>> więcej…
  • Koncert Tourklezz na Zamku Gostynińskim 8 września / niedziela / 17:00 / Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31 / wstęp wolny >>>> więcej…