Menu

Ekologiczne spektakle teatralne

28 marca 2019 - AKTUALNOŚCI
Ekologiczne spektakle teatralne

Ekologiczne spektakle teatralne są doskonałym sposobem na edukowanie nie tylko tych najmłodszych. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina zorganizował spektakle ekologiczne  w wykonaniu aktorów z Krakowa, dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat ze Szkół Podstawowych nr 5 i nr 1 w Gostyninie.

Młodsi uczniowie obejrzeli spektakl „Czarownica Niska Emisja”, poruszający tak ważne tematy jak smog i segregacja odpadów. Dowiedzieli się również, jak ważna dla ludzi jest dzika przyroda i jak dbać o lasy.

Starsza publiczność obejrzała spektakl zatytułowany „Złe decyzje”, znakomite przedstawienie kształtujące wśród młodzieży postawę świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Niezaprzeczalnym atutem zaprezentowanych sztuk była oprawa muzyczna i znakomita gra aktorska.