KONCERT ANDRZEJA KOŁAKOWSKIEGO

KONCERT ANDRZEJA KOŁAKOWSKIEGO

Andrzej Kołakowski, poeta, pieśniarz, ale także, lub przede wszystkim, polski działacz podziemia opozycyjnego w okresie PRL-u, odznaczony za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej…