Menu

Wykład Pawła Tencera pt. „Droga do sztuki współczesnej. Sztuka u progu XX wieku – nowe źródła inspiracji”

25 marca 2015 - UTW WYKŁADY

25 marca odbył się wykład Pawła Tencera pt. Droga do sztuki współczesnej. Sztuka u progu XX wieku – nowe źródła inspiracji

Wykład zaczął się od omówienia neoimpresjonizmu XIX wieku następnie przeszliśmy poprzez symbolizm głównie holenderski, kubizm jego początki, okres analityczny, hermetyczny, ludowy, futuryzm, secesję głównie wiedeńską, ale i polską, np. Jacek Malczewski , Stanisław Wyspiański, secesję symbol zdobnictwa.
Wykład był bardzo interesujący, dobrze przygotowany z wyświetlanymi na dużym ekranie
przykładami. Poznaliśmy wielu twórców wymienionych okresów i myślę, że temat sztuki w malarstwie będzie kontynuowany
Jolanta Smulska
Rada Słuchaczy UTW w Gostyninie uprzejmie informuje, że każdy słuchacz może również wypowiedzieć się na temat przedstawiony powyżej, jak i każdy inny z życia naszej społeczności. Wystarczy się skontaktować z Madzią Garstką, Anną Buraczyńską lub Jolantą Smulską.
Serdecznie zapraszamy.