Menu

„WOŁODIA POD SZCZELIŃCEM”

14 czerwca 2018 - AKTUALNOŚCI
„WOŁODIA POD SZCZELIŃCEM”

2018_05_wolodia_12

VIII FESTIWAL IM. WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO

„WOŁODIA POD SZCZELIŃCEM”

REGULAMIN KONKURSU INTERPRETACJI PIEŚNI WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO

RADKÓW 2018

 

 1. ORGANIZATORZY

Fundacja Pieśniarze, Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie

 1. CELE KONKURSU:
 2. promowanie oraz propagowanie twórczości Włodzimierza Wysockiego.
 3. poszukiwanie współczesnych trendów w interpretacji pieśni i wierszy Włodzimierza

Wysockiego

 1. inspiracje dla tworzenia nowych aranżacji pieśni oraz muzycznych kompozycji do wierszy wielkiego barda.
 2. prezentacja umiejętności wokalnych
 3. promocja wykonawców i interpretatorów poezji śpiewanej, piosenki literackiej i aktorskiej

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

21 lipca 2018 r. godz. 11:00

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, ul. Handlowa 11, 57-420 Radków

 1. Konkurs posiada formę otwartą . Przeznaczony jest dla solistów, zespołów muzycznych i wokalnych ( w składzie maksymalnym do 4 osób). Soliści oraz członkowie zespołów muszą mieć ukończone 16 lat.
 2. REPERTUAR

uczestnicy konkursu prezentują :

 

 1. po dwie pieśni autorstwa Włodzimierza Wysockiego we własnej, dowolnej interpretacji i aranżacji lub
 2. po dwa utwory, w tym jedna pieśń autorstwa Włodzimierza Wysockiego we własnej, dowolnej interpretacji i aranżacji oraz jeden dowolny utwór z kręgów kategorii poezji śpiewanej, piosenki literackiej, turystycznej, aktorskiej itp.
 3. WYMAGANIA:
 1. Własne instrumenty do akompaniamentu
 2. Dopuszcza się podkład muzyczny z płyty tzw. pół-playback – organizatorzy zapewniają odtwarzacz na nośnikach CD i USB (płyty mają być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy, tytuły utworów)
 3. Długość prezentacji utworów nie może przekroczyć 10 min.

 

 1. Członkowie komisji dokonają oceny wg następujących kryteriów: poprawność wykonania  (dykcja, aranżacja, emisja głosu), kultura wykonania, nowatorstwo w interpretacji .
 2. NAGRODY: wartość puli nagród dla zwycięzców konkursu 2 000 zł.
 3. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
 4. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
 5. Organizator zapewnia salę oraz profesjonalne nagłośnienie
 6. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do nieodpłatnego występu (po jednym utworze) rozpoczynającego VI Festiwal im. W. Wysockiego „Wołodia pod Szczelińcem” w tym samym dniu t.j. 21 lipca 2018 r. o godz. 16:00 na scenie głównej festiwalu, po oficjalnym otwarciu, ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród.

 

 1. ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału w konkursie, jest przesłanie wypełnionej poprawnie karty zgłoszenia wraz z wymogami technicznymi, dostępnej na stronach: www.wolodia.pl i https://www.facebook.com/festiwal.wysockiego/  zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres:

basia.makart@gmail.com

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lipca 2017 r.

 

 1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z organizatorami.

 

Sprawy techniczne, nagłośnienie itp.:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie Marek Kusiakiewicz tel. 509 425 638 promocja@gorystolowe.info

 

Pozostałe sprawy:

Barbara Kasprowicz tel. 501 210 034 basia.makart@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 na konkurs wokalny w ramach VIII FESTIWALU

„WOŁODIA POD SZCZELIŃCEM”

21 LIPCA 2018

 

Imię nazwisko lub nazwa*        ……………………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia lub powstania zespołu* ……..…………………………………………………………………………………

Adres* ………………………………………………………….………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy*     ………………………………..……………………………………………………………………………….

e-mail:     ………………………………………………………..……………………………………………………………………………..

Tytuły utworów W. Wysockiego, nazwiska autorów tłumaczeń / tytuł, autor, kompozytor utworu dowolnego*

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Akompaniament*

 

–  własny (jaki instrument): ………………………………………………………………………………………………………

 

–  zespół muzyczny ( ilość osób, skład instrumentalny):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

–   Podkład ( przy wybranej opcji napisać: TAK):

 

CD ………………………………………………….

 

USB ………………………………………………..

 

Informacje o wykonawcy

 

 

 

Uwagi dla organizatora

 

 

 

*pola obowiązkowe do wypełnienia

Zgłoszenia należy wysłać do 15 lipca 2018 na adres: basia.makart@gmail.com

Sprawy techniczne, nagłośnienie itp.: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie

Marek Kusiakiewicz tel. 509 425 638 promocja@gorystolowe.info

 

Pozostałe sprawy: Barbara Kasprowicz tel. 501 210 034 basia.makart@gmail.com