Menu

Wakacje na ludowo w eMCeKu

2 sierpnia 2019 - AKTUALNOŚCI
Wakacje na ludowo w eMCeKu

Pierwszy tydzień zajęć warsztatowych za nami. W tym roku, pragnąc ocalić od zapomnienia stare bajki, wesołe przyśpiewki i sielskie krajobrazy powracamy do przeszłości. Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu była podstawą do prowadzenia kolejnych zajęć. Zabawy integracyjne i rekreacyjne z wykorzystaniem dawnych przyśpiewek i rymowanek to tylko cząstka naszej wakacyjnej przygody.  Jak zwykle nie zabrakło również zajęć z podstaw plastyki, gdzie młodzi, zdolni mogli na kartach papieru uwiecznić piękno polskiej wsi latem. Były zajęcia rytmiczno- muzyczne z wykorzystaniem ludowych przyśpiewek i zajęcia teatralne opowiadające o tym jak mógłby wyglądać dzień dziecka mieszkającego na wsi. Uczestnicy opracowywali także komiks, którego bohaterką była znana kiedyś wszystkim „Pyza”.