Menu

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE I NOWA RADA SŁUCHACZY

27 października 2017 - UTW AKTUALNOŚCI
SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE I NOWA RADA SŁUCHACZY

18 października 2017 roku słuchacze Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wybrali Radę Słuchaczy na rok  akademicki 2017/2018:

Spośród dziesięciu kandydatów  do Rady Słuchaczy weszło  siedem osób  z największą liczbą głosów:

Adam Móżdżyński      38 głosów

Stanisław Zaremba      9 głosów

Zbigniew Przybyt         8 głosów

Piotr Matuszewski      6 głosów

Marianna Sławińska    5 głosów

Barbara Warecka         4 głosy

Eugeniusz Paliwoda     4 głosy

Na spotkaniu w dniu 25 października  Rada Słuchaczy wybrała  przewodniczącego, zastępcę  oraz sekretarza.

Funkcję Przewodniczącego  Rady  pełnić będzie Zbigniew Przybyt.

Zastępcą Przewodniczącego Rady został  Piotr Matuszewski.

Funkcję Sekretarza powierzono  Barbarze  Wareckiej.

Nowej Radzie Słuchaczy życzymy zgodnej pracy i  niebanalnych pomysłów.