Menu

SEKCJA PERKUSJI „RIDDIM”

logo ridim małe

Instruktor:

Marcin Osmolak 

 Zapisy telefonicznie 24 235 34 47 lub osobiście w MCK Gostynin

czwartek w godz.15:00-18:00

piątek w godz. 17:00-20:00

*godziny zajęć ustalane bezpośrednio z instruktorem

zajęcia płatne – 10 zł/m-c!

KLIKNIJ I ZOBACZ FILMIKKLIK

Cele działalności sekcji:

 • zainteresowanie ucznia muzyką,
 • zapoznanie ucznia z szerokim instrumentarium perkusyjnym oraz technikami gry na poszczególnych instrumentach,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne opanowanie podstawowych technik gry na perkusji,
 • rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych,
 • nauczanie zasad strojenia bębna,
 • praca z rytmem i tempem (korzystanie z metronomu),
 • przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów,
 • rozwijanie i kształcenie wyobraźni artystycznej,
 • rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego,
 • przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych,
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna.

Uczestnictwo i korzystanie ze sprzętu jest nieodpłatne.