Menu

RYTMIMIKA

Instruktor:

Marcin Osmolak
poniedziałek godz. 17.00 – 18.00

zajęcia płatne!

Zagadnienia tematyczne dotyczyć będą:

– kształtowania wrażliwości muzycznej i koordynacji ruchowej

– umiejętności pracy w grupie

– kształtowania postawy scenicznej i wiary we własne możliwości

– swobodnej i subiektywnej interpretacji dźwięków poprzez ruch ciała i siłę głosu

– grupowej nauki gry na instrumentach perkusyjnych takich jak: bongosy, bębenki, tamburyna, dzwonki, grzechotki, itp.

– tworzenie własnych konstrukcji rytmicznych poprzez ruch, emisję głosu i grę na różnego rodzaju instrumentach rytmicznych, etiudy -zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.