Menu

Podróże w czasie, przestrzeni, podróże życia…

16 maja 2024 - AKTUALNOŚCI, UTW AKTUALNOŚCI
Podróże w czasie, przestrzeni, podróże życia…

Wczoraj Słuchacze GUTW dyskutowali przy herbacie o podróżach: małych i dużych, w czasie, ale i w przestrzeni, w to, co znane i nieznane. Nie zabrakło wybitnej poezji spod znaku Mickiewicza (Stepy akermańskie!) i Herberta (Podróż), literatury podróżniczej autorów takich jak Wojciechowska czy Cejrowski, a przede wszystkim rozmowy – rozmowy o tym, czym dla nas samych jest podróż. Kiedy podróżujemy? Gdzie przebiega granica między zwykłym przemieszczeniem się (fizycznym czy refleksyjnym) a podróżą sensu stricto? Czy metafora życia jako podróży jest jedynie utartą kliszą, z której nic nie wynika?

Cóż… jak łatwo dostrzec, również spotkania z „Literaturą przy herbatce” stanowić mogą intelektualną podróż. ☺