Menu

KONKURS „RecyTwory” na upcyklingową zabawkę

12 czerwca 2022 - AKTUALNOŚCI
KONKURS „RecyTwory” na upcyklingową zabawkę

REGULAMIN KONKURSU NA UPCYKLINGOWĄ ZABAWKĘ

„RECY-TWORY”

Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci jest:

Miejskie Centrum Kultury

ul. 18 Stycznia 2

09-500 Gostynin

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym (w wieku 5-10 lat).

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie upcyklingowej zabawki. Zabawka ma być estetyczna oraz funkcjonalna: służyć zabawie i być całkowicie bezpieczna. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.

3. Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie idei upcyklingu, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie zasady wtórnego wykorzystywania odpadów, jako tworzywa artystycznego.

Ponadto: kształtowanie umiejętności plastyczno-technicznych, rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

4. Technika wykonania prac jest dowolna. Materiały wykorzystane do stworzenia zabawki to rzeczy „pozornie” przeznaczone do wyrzucenia, mogą to być: plastikowe butelki, torebki foliowe, korki, kartony, pudełka po wszystkim, jednorazowe kubki, rolki po papierze, wytłaczanki po jajkach, makulatura itp.

5. Wielkość wykonanej zabawki jest dowolna. Jednak należy uwzględnić jej bezpieczny i łatwy transport i praktyczność oraz możliwość prezentacji dzieła na wystawie. Wszystkie elementy zabawki powinny być ze sobą połączone w sposób trwały lub tak zapakowane, żeby uniknąć pogubienia poszczególnych elementów podczas przenoszenia prac.

6. Do dostarczonych prac należy dołączyć czytelnie WYPEŁNIONĄ kartę zgłoszeniową, tutaj możesz ją pobrać >>> klik zawierającą imię i nazwisko dziecka/ dzieci oraz dane do kontaktu (nr telefonu do rodzica).

7. Prace należy dostarczyć do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2 w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2022 r. włącznie.

8. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa, która przyzna nagrody rzeczowe.

9. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, oryginalność techniki, estetykę pracy, funkcjonalność (przedmiot do zabawy) oraz użycie w pracy odpadów i surowców wtórnych.

10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga organizator.

11. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu, terminie i sposobie przekazania nagród i wystawy prac uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

12. Wszystkie prace będą do odbioru przez trzy dni po zakończonej wystawie.

13. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

14. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Pani Anna Milewska, e-mail: anna.milewska@mck-gostynin.pl, tel. 24 235 34 47.

WAŻNE: Zabawka z recyklingu musi zawierać imię i nazwisko autora zamieszczone przy pracy oraz czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Informacje końcowe:

1. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy – (do wydrukowania i dołączenia do pracy konkursowej) znajdują się na stronie Miejskiego Centrum Kultury i stacjonarnie w sekretariacie MCK pokój 214.

2. Integralną część regulaminu konkursu stanowią: Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy.

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie prac i wizerunku do celów promocyjnych przez organizatora.

Uczestnicy zgłaszający prace wyrażają zgodę na ich rejestrację przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów oraz na ich wykorzystanie (publikowanie i reprodukcję) przez organizatorów bez roszczeń finansowych z tym związanych.

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).