Menu

IV OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI „GOSTYNIN 2017”

19 czerwca 2017 - AKTUALNOŚCI
IV OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI „GOSTYNIN 2017”

Miasto Gostynin, jak sama nazwa głosi, chętnie gości. Stąd też nie dziwi fakt, że w latach 2009, 2010 i 2016 bywali w naszym mieście artyści plastycy z całej Polski. Hołdując tej pięknej tradycji Miejskie Centrum Kultury w dniach 1-10 lipca 2017 r. zorganizowało IV Ogólnopolski Plener Malarski „Gostynin 2017″. Przyświecała mu idea „Spotykamy się by malować, malujemy by się spotkać”.

Pośród celów pleneru znajdują się ukazanie urody naszego miasta i jego promocja, popularyzacja sztuki, jak również stworzenie możliwości integracji środowisk artystycznych i twórczych z naszego kraju. Stąd też pośród autorów pojawili się się zaproszeni uczestnicy miejscowi – Anna Buraczyńska, Marika Michalska, Alicja Żółtowska, Krzysztof Radecki, Sylwester Piędziejewski, Andrzej Szpejnowski, Joanna Cedro, Krzysztof Koper i uczestnicy pleneru spoza Gostynina – Klara Stolp, Małgorzata Martyniak, Julita Polipowska, Wojciech Witkowski, Wojciech Paliński, Agata Czerwińska-Szpunar, Andrzej Pyrko.

Uroczysta wystawa podsumowująca plener odbędzie się 6 października 2017 r. w Galerii Miejskiego Centrum Kultury im. Pawła Tencera.

Komisarzem pleneru jest p. Krzysztof Koper.