KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJCIEKAWSZE UJĘCIE LOKALNEGO MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

REGULAMIN 

KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJCIEKAWSZE UJĘCIE LOKALNEGO MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

 

 • 1 Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest:

 • Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie

 

 • 2 Cele konkursu

Celami konkursu są:

Propagowanie w społeczeństwie:

 • wiedzy historycznej,
 • idei niepodległości,
 • polskości i wolności

 

 

 • 3 Zasięg konkursu

Konkurs ma zasięg regionalny.

 

 • 4 Temat konkursu

Przedmiotem konkursu będzie wykonanie zdjęcia przedstawiającego jedno z miejsc pamięci narodowej znajdujących się w Gostyninie i najbliższej okolicy.

Ocenie jury podlegać będzie:

 • zgodność z tematem
 • oryginalność ujęcia
 • ogólna kompozycja

 

 • 5 Miejsce i czas konkursu
 1. Gostynin i najbliższa okolica.
 2. Termin nadsyłania prac: do 09.11.2018
 3. Prace w formacie jpg. wraz z kartą zgłoszeniową należy wysłać na adres: krzysztof.koper@mck-gostynin.pl
 4. Uczestnik może wysłać nie więcej niż 10 fotografii.
 5. Jury po analizie prac przyzna I, II, i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
 6. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
 7. Konkurs ma formę otwartą bez kategorii wiekowej.
 8. Rozstrzygnięcie i wystawa pokonkursowa: 20.11.2018

 

             Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie ostatecznie rozstrzyga

             organizator konkursu.