EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2019 – cz. I WIELOKULTUROWY GOSTYNIN

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2019 – cz. I WIELOKULTUROWY GOSTYNIN

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu…