Wykład Zbigniewa Buraczyńskiego pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Tematem wykładu była pierwsza pomoc przedmedyczna. Na tym wykładzie mogliśmy się zapoznać z działaniami, jak pomóc człowiekowi, który uległ sytuacji zagrażającej zdrowiu i nawet życiu. Jak ratować poszkodowanego oceniając sytuację jaka pomoc jest wskazana: masaż serca, sztuczne oddychanie, ułożenie poszkodowanego. Inaczej ratujemy poszkodowanego…